Troć jeziorowa

ichtiologia

Troć jeziorowa jest formą biologiczną troci żyjącą w jeziorach, skąd na tarło wędruje najczęściej do ich pstrągowych dopływów. Rozród odbywa w listopadzie, kiedy temperatura wody mieści się w granicach 6,5—1°C (Sakowicz, Szczerbowski 1969). Ikrę składa w gniazdach wykopanych w żwirowatym podłożu. Do jeziora młoda troć spływa po 2 lub 3 latach życia rzecznego, podczas którego odżywia się głównie fauną bezkręgową. W jeziorze znaczny procent jej pokarmu stanowią ryby, szczególnie płoć, ciernik i okoń (Bryliński, Brylińska 1964, Bartel 1964) Przeciętna masa troci jeziorowej wynosi 2—4 kg. W Polsce jej występowanie ogranicza się głównie do jeziora Wdzydze oraz niektórych zbiorników zaporowych w terenach podgórskich, do których była intensywnie wprowadzana (Wajdowicz 1972). Maksymalne odłowy gospodarcze tego gatunku w okresie ostatnich kilkudziesięciu lat były niskie i nie przekraczały kilkuset kg rocznie.
Polecamy