Tołpyga biała

ichtiologia

Tołpyga biała zaliczana jest do ryb roślinożernych aklimatyzowanych w Polsce od roku 1964. W swoim naturalnym środowisku dojrzałość płciową osiąga w wieku 3—4 lat, a na Węgrzech po 5—6 latach. Trze się w wodzie płynącej o temperaturze 21—24°C. Wylęg i narybek odżywiają się początkowo wrotkami i drobnymi skorupiakami planktonowymi. Dopiero narybek o długości 5—10 cm przechodzi stopniowo na pobieranie fitoplanktonu. Bardzo gęsty aparat filtracyjny tej ryby pozwala odcedzić z wody cząstki o wymiarach 6—10 mikronów. W niższych temperaturach narybek może przez cały rok odżywiać się pokarmem zwierzęcym (Wolny 1969). Młodociane stadia tołpygi uzyskują największe przyrosty żywiąc się sinicami (Sorokin, Panów 1968). Gatunek ten ogranicza szybkość procesu eutrofizacji zbiorników między innymi przez wykorzystywanie znacznej ilości sestonu (Wowk 1974). Nie stwierdzono, aby ryby tego gatunku wyżerowywały pokarm zadawany karpiom. Tołpyga rośnie szybko. W rzece Amur spotyka się osobniki o masie do 8 kg. W Polsce w stawach Rybackiego Zakładu Doświadczalnego w Ża-bieńcu po 6 latach osiągała masę 3 kg. Podobne wyniki osiągano w jeziorze Gross Mossee (Bachofner 1975). W naszym klimacie do hodowli tego gatunku niezbędny jest sztuczny rozród osobników hodowanych w wodach podgrzanych. Dojrzewające tarlaki poddaje się hypofizacji, a następnie pobiera od nich produkty płciowe i przeprowadza zapłodnienie w warunkach sztucznych. Po przepłukaniu zapłodnionej ikry i częściowym jej napęcznieniu inkubuje się ją w aparatach Weissa. Przeciętnie na 1 kg masy ciaia samicy przypada 60 tys. jaj. W 1 kg ikry mieści się 1 min ziaren, a po jej napęcznieniu — 25 tys. Średnica jaj w czasie pęcznienia wzrasta od 1,2 do 4,2 mm. Optymalna temperatura wody w okresie inkubacji oscyluje wokół 22°C. Czas trwania inkubacji wynosi 34 godziny. Larwy wylęgają się w słojach Weissa, skąd spływają do koryt wylęgowych. Z nich przenoszone są do podchowalni, a dalej do stawów. Zasady podchowu wstępnego zostaną omówione przy charakterystyce tołpygi pstrej. Tołpyga biała, podobnie jak inne ryby roślinożerne, może żyć w wodzie o niskiej zawartości tlenu, spadającej nawet do 0,67 mg/l. Jej prze-żywalność w pierwszym roku hodowli w warunkach doświadczalnych wynosiła 41—45%, a w drugim wzrastała do 76%. Po pierwszym roku masa poszczególnych osobników wahała się między 2,4 a 37,0 g. Po trzecim roku życia wynosiła 231 g (Opuszyński 1969). Aktualnie rozpoczęto wprowadzanie tołpygi do szeregu jezior.
Polecamy