Polski Związek Wędkarski

ichtiologia

Polski Związek Wędkarski jest organizacją społeczną, której podstawowym celem jest ujęcie wędkarstwa w zorganizowaną formę i stworzenie członkom Związku dogodnych warunków do uprawiania sportu wędkarskiego, wypoczynku po pracy i turystyki wędkarskiej. Związek rozwija również w swoich członkach umiłowanie przyrody i wpaja znajomość zasad gospodarki rybnej. Realizuje swoje cele między innymi przez dzierżawę i przyjmowanie wód w użytkowanie. Na tych wodach prowadzi prawidłową gospodarkę rybną. Posiada ośrodki zarybieniowe i gospodarstwa rybackie. Całą działalność Związku koordynuje Zarząd Główny, któremu podlegają zarządy okręgowe, posiadające uprawnienia do administrowania dzierżawionymi wodami. Działalność gospodarczą prowadzą Międzyokrę-gowe Zespoły Gospodarki Rybacko-Wędkarskiej, których w 1978 roku było 12. W 1976 r. PZW administrowało-17,4 tys. ha jezior, 42,6 tys. ha rzek i 23,9 tys. ha zbiorników zaporowych. Oprócz połowów wędkarskich odłowiono z nich 280 ton ryb na drodze eksploatacji przemysłowej, odprowadzając z tego do Centrali Rybnej 179 ton.
Polecamy