Ryby

Amur biały

Środowiskiem naturalnym amura białego są wody południowo-wschodniej Azji. Do Polski sprowadzono go w 1964 roku jako naturalnego melioratora wód (Opuszyński…

Gospodarka prywatna

W 1976 r. w rękach prywatnych znajdowało się około 2% ogólnej powierzchni jezior. Pozyskiwano z niej 165 ton ryb, co…

Gospodarstwa państwowe

Główną rolą w produkcji ryb słodkowodnych odgrywają Państwowe Gospodarstwa Rybackie, które w 1976 r. skupiały 277 842 ha jezior, co…

Głowacica

Głowacica żyje w większych, szybko płynących rzekach zaliczanych do krainy lipienia i brzany. Na tarło wpływa do potoków w marcu…

Hypofizacja i usypianie

Dla przyspieszenia procesu dojrzewania płciowego stosuje się wstrzykiwanie tarlakom wyciąg przysadki mózgowej (hypophysis cerebri). Zabieg ten nazywa się hypofizacja. Najczęściej…

Jednostki współpracujące

Opiekę weterynaryjną nad gospodarstwami rybackimi sprawują pracownie chorób ryb przy Zakładach Higieny Weterynaryjnej. Powierzono im prowadzenie wszystkich spraw związanych ze…

Jesiotr zachodni

Jesiotr żyje głównie w przybrzeżnej strefie mórz, a na tarło wchodzi do rzek. Samce uzyskują dojrzałość płciową w wieku 9—16…

Karaś

Karaś występuje w dolnych odcinkach rzek nizinnych, przybrzeżnych i wypłyconych partiach większych jezior oraz we wszelkiego rodzaju małych, płytkich i…

Karp

Karp jest rybą szeroko rozprzestrzenioną w świecie. Jest podstawowym obiektem chowu i hodowli w stawach, a do rzek i jezior…

Lin

Lin żyje głównie w płytkich jeziorach oraz wolno płynących rzekach, w miejscach silnie zarośniętych o podłożu mulistym. Tarło odbywa na…

Peluga

Peluga aklimatyzowana W Europie pochodzi z jeziora Jendyr, które leży w dorzeczu rzeki Ob. Największe nasilenie występowania pelugi w jej…

Podstawy prawne

Zasadniczym aktem prawnym ujmującym w jednolite formy organizację rybactwa śródlądowego w Polsce jest „Ustawa rybacka" z 1932 r. Aktualnie przygotowywana…

Polski Związek Wędkarski

Polski Związek Wędkarski jest organizacją społeczną, której podstawowym celem jest ujęcie wędkarstwa w zorganizowaną formę i stworzenie członkom Związku dogodnych…

Pozyskiwanie i przetrzymywanie tarlaków

Wybór sposobu i miejsca pozyskiwania tarlaków zależy od ich gatunku, rozmieszczenia i zagęszczenia w zbiorniku. Każdy z gatunków ma swoisty…

Pstrąg potokowy

Pstrąg potokowy jest biologiczną odmianą troci spotykaną w potokach górskich i rzekach o większym spadku wody. Przez całe życie przebywa…

Pstrąg tęczowy

Pstrąg tęczowy został sprowadzony do Europy z Ameryki Północnej. Rozród odbywa od lutego do maja, choć wyselekcjonowane szczepy mogą rozmnażać…

Pstrąg źródlany

Pstrąg źródlany jest mieszkańcem górnych partii potoków. Wybiera wodę o niewielkich wahaniach termicznych i temperaturze nie przekraczającej 16°C. Do Europy…

Sieja

Sieja charakteryzuje się bardzo dużą zmiennością pod względem cech merystycznych. Na tej podstawie wyróżnia się na całym obszarze jej występowania…

Sielawa

W latach 1958—1969 sielawa w Polsce występowała w 420 jeziorach, co stanowiło 61,9% ogólnej ich powierzchni (Bernatowicz i inni 1975).…

Struktura rybactwa śródlądowego w Polsce

Gospodarką rybacką w wodach śródlądowych w Polsce zajmują się obecnie 3 sektory; państwowy, spółdzielczy i prywatny, dodatkowo także organizacja społeczna…

Stynka

Stynka żyje w pelagicznej strefie słabo zeutrofizowanych jezior, wysłodzonych zatokach morskich oraz przyujściowych odcinkach rzek. Dojrzałość płciową osiąga w drugim,…

Sum

Sum bytuje w środkowym biegu rzek i w połączonych z nimi jeziorach. Rozmnaża się na wiosnę, kiedy temperatura wody osiągnie…

Sumik karłowaty

Naturalnym środowiskiem sumika karłowatego jest przybrzeżna strefa stojących lub wolno płynących wód, o dnie miękkim i porośniętym gęsto roślinnością. Gatunek…

Szczupak

Szczupak spotykany jest w większości typów wód. Najbardziej odpowiednie są dla niego żyzne zbiorniki o niewielkiej głębokości, silnie zarośnięte roślinnością.…

Tołpyga biała

Tołpyga biała zaliczana jest do ryb roślinożernych aklimatyzowanych w Polsce od roku 1964. W swoim naturalnym środowisku dojrzałość płciową osiąga…

Tołpyga pstra

Tołpyga pstra sprowadzona została do Polski z północnego Kaukazu, wraz z tołpygą białą i amurem, w latach 1964—1969. Jej środowisko…

Troć

Troć, podobnie jak łosoś, jest rybą dwuśrodowiskową. Rozród odbywa w rzekach, zwykle w październiku i listopadzie. Młode osobniki po wykluciu…

Troć jeziorowa

Troć jeziorowa jest formą biologiczną troci żyjącą w jeziorach, skąd na tarło wędruje najczęściej do ich pstrągowych dopływów. Rozród odbywa…

Wstęp

Gospodarka rybacka w jeziorach, zbiornikach zaporowych i rzekach, w odróżnieniu od gospodarki stawowej, jest najczęściej mniej intensywna i osiąga przeważnie…

Łosoś

Łosoś jest rybą dwuśrodowiskową. Rozmnaża się w wodzie słodkiej, skąd po kilku latach młodzież spływa do morza. Pobyt w morzu…

Polecamy