Lin

ichtiologia

Lin żyje głównie w płytkich jeziorach oraz wolno płynących rzekach, w miejscach silnie zarośniętych o podłożu mulistym. Tarło odbywa na płyciznach zarośniętych roślinnością zanurzoną, w okresie od połowy czerwca do końca lipca. Samice składają ikrę w wielu porcjach. Ryba ta odżywia się fauną przydenną, głównie skorupiakami, larwami owadów, robakami i ślimakami. Toleruje zakres temperatur 4—30°C. Rośnie stosunkowo wolno. W wieku 3—6 lat osiąga masę od 0,3 do 1,5 kg. Wyselekcjonowane szczepy w stawach po trzech latach osiągają masę jednostkową do 0,8 kg. Znaczenie gospodarcze lina jest duże, gdyż zaliczany jest do gatunków gospodarczo cennych. Odłowy sięgają przeciętnie 280 ton. Jego wymiar ochronny wynosi 25 cm. W celu zwiększenia produkcji tej ryby odpowiednie zbiorniki zarybia się materiałem pozyskanym z jezior o dużym zagęszczeniu lub wyprodukowanym w obiektach stawowych. Korzystne dla siebie warunki lin znajduje w jeziorach głębokości do 12 m i przezroczystości 2—4 m, zarośniętych bujną roślinnością zanurzoną. Dobre wyniki daje wprowadzenie tego gatunku do jezior, w których wystąpiła przyducha. W NRD po obsadzeniu dwóch takich jezior kroczkami lina o masie jednostkowej 106 g uzyskano przyrosty 145 i 226 g/szt. oraz ogólną wydajność odpowiednio: 64 i 48 kg/ha. Za optymalną przyjmuje się Obsadę 500 sztuk kroczków na 1 ha wody (Anwand .i inni 1972).
Polecamy