Karaś

ichtiologia

Karaś występuje w dolnych odcinkach rzek nizinnych, przybrzeżnych i wypłyconych partiach większych jezior oraz we wszelkiego rodzaju małych, płytkich i zanikających zbiornikach, starorzeczach, wyrobiskach torfowych oraz gliniankach. Jest jedną z ryb najbardziej wytrzymałych na trudne warunki środowiska, takie jak ubytki tlenu i wahania pH wody. Rozmnaża się od maja do lipca, w temperaturze 16—18°C. Ikrę składa porcjami na podłożu roślinnym. Odżywia się fauną bezkręgową. Rośnie stosunkowo wolno, rzadko przekraczając masę 1 kg. Rejestrowane odłowy karasia w latach 1968—1977 wahały się od 45,8 do 109,9 ton. Karaś jest uznawany za rybę gospodarczo cenną, smaczną i poszukiwaną na rynku. W sytuacji systematycznego pogarszania się warunków środowiska jego znaczenie będzie wzrastać, tym bardziej że w obsadzie jednogatunkowej daje jedną z najwyższych wydajności rybackich. W chowie wymaga jednak stałej troski i umiejętnego przeprowadzania wszystkich zabiegów. W zbiornikach przeznaczonych do chowu tego gatunku nie mogą występować ryby drapieżne ani większa ilość konkurentów pokarmowych. Liczebność karasia musi być dostosowana do możliwości produkcyjnych jeziora. Zbytnie zagęszczenie należy zmniejszać przez przeprowadzanie połowów rozrzedzających.
Polecamy