Gospodarstwa państwowe

ichtiologia

Główną rolą w produkcji ryb słodkowodnych odgrywają Państwowe Gospodarstwa Rybackie, które w 1976 r. skupiały 277 842 ha jezior, co stanowi około 69% powierzchni wszystkich jezior i rzek w Polsce. Pochodziło z nich 92,8% ogółu ryb odprowadzanych do Centrali Rybnej (tab. 23). Od 1 kwietnia 1974 r. są to wielozakładowe przedsiębiorstwa działające, na pełnym własnym rozrachunku gospodarczym. Dysponują one możliwościami koncentrowania środków inwestycyjno-remontowych, organizacji operatywnych brygad remontowo-budowlanych, wdrażania postępu technicznego, wymiany doświadczeń oraz rozwijania ruchu racjonalizatorskiego. Duże i silne ekonomicznie przedsiębiorstwa gospodarujące na jeziorach mają pełne możliwości wykorzystania zdolności produkcyjnej tych zbiorników jak również posiadanego sprzętu i urządzeń. Dużo mniejsza powierzchnia wód eksploatowana jest przez inne gospodarstwa państwowe, nie podlegające Centralnemu Zarządowi Przedsiębiorstw Gospodarki Rolnej. Wody te charakteryzuje duże rozdrobnienie i rozrzucenie w terenie. Stanowią one około 1% łącznej powierzchni rzek i jezior. Większy areał zajmują jedynie zbiorniki podległe szkołom wyższym i instytucjom naukowym. Największą z nich część (799 ha jezior) użytkują placówki podległe resortowi leśnictwa. Stosunkowo duża powierzchnia dzierżawiona jest przez resorty nierolnicze, a niewielka (124 ha) przez państwowe gospodarstwa rolne. Produkcja rybacka z tych wód nie odgrywa istotnej roli i na ogół nie przekracza 100 ton w skali rocznej.
Polecamy