Gospodarka prywatna

ichtiologia

W 1976 r. w rękach prywatnych znajdowało się około 2% ogólnej powierzchni jezior. Pozyskiwano z niej 165 ton ryb, co stanowiło 1,7% ogólnych odłowów. Zbiorniki prywatne posiadają niewielką powierzchnię i są bardzo rozrzucone w terenie: W celu usprawnienia gospodarowania na tych obiektach zorganizowano terenowe zrzeszenia drobnych producentów ryb. Rozpoczęły one swoją działalność najpierw na terenie województwa krakowskiego i gdańskiego. W 1978 r. utworzono ogólnopolskie Zrzeszenie Producentów Ryb jako organizację społeczno-zawodową, mającą na celu intensyfikowanie produkcji, a także podnoszenie poziomu fachowego i warunków pracy jego członków. W zrzeszeniu działają okręgowe i wojewódzkie koła producentów ryb.
Polecamy