Głowacica

ichtiologia

Głowacica żyje w większych, szybko płynących rzekach zaliczanych do krainy lipienia i brzany. Na tarło wpływa do potoków w marcu i kwietniu. Ikrę składa na podłożu żwirowatym. Stadia młodociane w pierwszym roku życia odżywiają się bezkręgowcami. W drugim roku życia głowacica przechodzi na prawie wyłączne odżywianie się rybami. Jest typowym drapieżnikiem, czyniącym duże szkody wśród pstrągów i innych ryb towarzyszących. Jednoroczne osobniki tego gatunku osiągają długość 30 cm i masę 250 g (Prawocheński, Kołder 1968). Naturalnym siedliskiem głowacicy są karpackie dopływy Dunaju. Osiąga tam masę do 10 kg. W Polsce spotykana jest w nielicznych rzekach. W Dunajcu występują osobniki pochodzące z wsiedlenia materiału zarybieniowego wyprodukowanego w ośrodku zarybieniowym PZW w Łopusznej. Znaczenie gospodarcze tego gatunku ograniczone jest w zasadzie do połowów sportowych.
Polecamy