Ryby

Lin

Lin żyje głównie w płytkich jeziorach oraz wolno płynących rzekach, w miejscach silnie zarośniętych o podłożu mulistym. Tarło odbywa na…

Szczupak

Szczupak spotykany jest w większości typów wód. Najbardziej odpowiednie są dla niego żyzne zbiorniki o niewielkiej głębokości, silnie zarośnięte roślinnością.…

Łosoś

Łosoś jest rybą dwuśrodowiskową. Rozmnaża się w wodzie słodkiej, skąd po kilku latach młodzież spływa do morza. Pobyt w morzu…

Sumik karłowaty

Naturalnym środowiskiem sumika karłowatego jest przybrzeżna strefa stojących lub wolno płynących wód, o dnie miękkim i porośniętym gęsto roślinnością. Gatunek…

Tołpyga pstra

Tołpyga pstra sprowadzona została do Polski z północnego Kaukazu, wraz z tołpygą białą i amurem, w latach 1964—1969. Jej środowisko…

Pozyskiwanie i przetrzymywanie tarlaków

Wybór sposobu i miejsca pozyskiwania tarlaków zależy od ich gatunku, rozmieszczenia i zagęszczenia w zbiorniku. Każdy z gatunków ma swoisty…

Pstrąg potokowy

Pstrąg potokowy jest biologiczną odmianą troci spotykaną w potokach górskich i rzekach o większym spadku wody. Przez całe życie przebywa…

Jednostki współpracujące

Opiekę weterynaryjną nad gospodarstwami rybackimi sprawują pracownie chorób ryb przy Zakładach Higieny Weterynaryjnej. Powierzono im prowadzenie wszystkich spraw związanych ze…

Sielawa

W latach 1958—1969 sielawa w Polsce występowała w 420 jeziorach, co stanowiło 61,9% ogólnej ich powierzchni (Bernatowicz i inni 1975).…

Gospodarka prywatna

W 1976 r. w rękach prywatnych znajdowało się około 2% ogólnej powierzchni jezior. Pozyskiwano z niej 165 ton ryb, co…

Polecamy